AIIC

English version Αναζήτηση Γλωσσάρι Συχνές Ερωτήσεις Φωτογραφικό αρχείο Διοργανωτές Συνεδρίων Αρχιτέκτονες Τεχνικοί Ήχου Υποψήφιοι Διερμηνείς
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
"ΜΙΑ ΔΙΚΗ, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ": Τι έγραψε ο Τύπος για τα εγκαίνια. Tο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν στις 13 και 20 Νοεμβρίου.

Η AIIC - ΓΕΝΙΚΑ

Η AIIC είναι η μόνη διεθνής επαγγελματική Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων. Ιδρύθηκε το 1953 όταν το επάγγελμα του διερμηνέα συνεδρίων άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς. Αποτελεί Σωματείο σύμφωνα με το Γαλλικό δίκαιο ενώ η Διεθνής Γραμματεία της εδρεύει στη Γενεύη.

Η AIIC έχει σήμερα πάνω από 2.800 μέλη σε σχεδόν 100 χώρες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περίπου 50 γλώσσες. Η Γλώσσα και οι γλώσσες βρίσκονται στην καρδιά της διεθνούς επικοινωνίας. Η δυνατότητα να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε στη γλώσσα μας και να καταλαβαίνουμε άριστα αυτό που λένε οι συνομιλητές μας είναι πλέον κατοχυρωμένο δικαίωμα. Η AIIC παίζει κεντρικό ρόλο στην εγγύηση αυτού του δικαιώματος προς όλους όπως και στην προώθηση της πολυγλωσσίας.

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε πολλές πληροφορίες για τη δομή και τη δράση τόσο της AIIC όσο και της Περιφερειακής της Ένωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αν οι πληροφορίες αυτού του ιστοτόπου δεν είναι αρκετές μπορείτε να ανατρέξετε στον κεντρικό ιστότοπο της AIIC ή να έρθετε σε επαφή με τους υπεύθυνους στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Γιατί ιδρύθηκε και ποιοι είναι οι σκοποί που επιδιώκει η AIIC;

Από την εποχή που η διερμηνεία άρχισε να γίνεται ένα απαραίτητο εργαλείο διαπολιτισμικής προσέγγισης, ιδιαίτερα με την έλευση της ταυτόχρονης διερμηνείας κατά τη διάρκεια των δικών της Νυρεμβέργης, έγινε σαφές πως η ποιότητα της διερμηνείας εξαρτάται από τρεις, κυρίως, παράγοντες:

 • Από τις προσωπικές δεξιότητες και την κατάρτιση του διερμηνέα
 • Από τις συνθήκες εργασίας
 • Από την ποιότητα του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται

Η ΑIIC ιδρύθηκε για να βοηθήσει διερμηνείς και χρήστες της διερμηνείας και στα τρία αυτά επίπεδα.

Αποστολή της AIIC είναι:

 • να προάγει και να εγγυάται την επαγγελματική επάρκεια των Διερμηνέων Συνεδρίων και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.
 • να βοηθάει στη θέσπιση (σε συνεργασία με τους χρήστες της διερμηνείας) προτύπων, προδιαγραφών και κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) τόσο για τις συνθήκες εργασίας όσο και για τον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη διερμηνεία συνεδρίων.

Η ΑIIC έχει ως στόχο να αντιπροσωπεύει το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου της διερμηνείας και με τους κανόνες που έχει θεσπίσει πετυχαίνει κάτι ανεκτίμητο: όταν οι κανόνες αυτοί τηρούνται, οι άνθρωποι καταφέρνουν να συνεννοούνται χωρίς εμπόδια μιλώντας ο καθένας στη γλώσσα του. Αυτό συμβαίνει καθημερινά σε εκατοντάδες συνέδρια σε όλο τον κόσμο, τόσο σε Διεθνείς Οργανισμούς όσο και στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα.

Ποιες είναι οι δραστηριότητες της AIIC;

Η AIIC

 • προβλέπει αυστηρές προϋποθέσεις και διαδικασίες εισδοχής για τους διερμηνείς που θέλουν να γίνουν μέλη της.
 • επιβλέπει την τήρηση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας και των Επαγγελματικών Κανόνων της.
 • προωθεί τις βέλτιστες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές πρακτικές στον τομέα
 • έχει θεσπίσει απαιτητικές προδιαγραφές για τις συνθήκες εργασίας και την απόδοση των Διερμηνέων Συνεδρίων.
 • Διαπραγματεύεται συλλογικές συμβάσεις με τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς για τους όρους εργασίας των διερμηνέων. Μέσω αυτών, οι προδιαγραφές της AIIC προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες κάθε Οργανισμού.
 • Σε συνεργασία με την UNESCO έχει ξεκινήσει ένα μακρόπνοο σχέδιο για τη διεθνή αναγνώριση του επαγγέλματος.
 • Σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO) έχει εκδώσει προδιαγραφές για τους μεταφραστικούς θαλάμους (καμπίνες) και τον υπόλοιπο τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.
 • Παρέχει συμβουλές για το σχεδιασμό συνεδριακών κέντρων και για τη χρήση διερμηνείας από τηλεοπτικά κανάλια.
 • Προωθεί την πολυγλωσσία στους διεθνείς οργανισμούς.

Ποια είναι τα μέλη της AIIC;

Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της AIIC γίνεται με ένα σύστημα "συστάσεων" (sponsorship) : ένας άριθμός μελών της AIIC που γνωρίζουν και έχουν δουλέψει με τον υποψήφιο δηλώνουν ότι εγγυώνται για τα προσόντα και τον επαγγελματισμό του. Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να αποδείξει ότι διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία που απαιτείται (ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας ως διερμηνέας).

Αποκτώντας την ιδιότητα του μέλους, ένας διερμηνέας δεσμεύεται να τηρεί απαρέγκλιτα το Δεοντολογικό Κώδικα και τους Επαγγελματικούς Κανόνες της AIIC. Η Πειθαρχική Επιτροπή επιβλέπει την τήρηση τους.

Η ιδιότητα του μέλους της AIIC αποτελεί αναγνώριση και εγγύηση των επαγγελματικών προσόντων ενός διερμηνέα συνεδρίων.

Στην πράξη, οι Διερμηνείς Συνεδρίων μέλη της AIIC διαθέτουν

 • υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατάρτισης και επαγγελματισμού,
 • πανεπιστημιακή εκπαίδευση,
 • εμπειρία σε διεθνείς οργανισμούς
 • ειδική εκπαίδευση στη διερμηνεία

Στην Ελλάδα και την Κύπρο το επάγγελμα του Διερμηνέα δεν είναι επισήμως κατοχυρωμένο. Η AIIC είναι εκ των πραγμάτων η μόνη διεθνής οργάνωση άτυπης πιστοποίησης των διερμηνέων συνεδρίων και ρύθμισης των όρων και συνθηκών εργασίας.

Ποια είναι τα όργανα της AIIC;

Το κυρίαρχο όργανο της AIIC είναι η Γενική Συνέλευση. Τις δράσεις που αποφασίζει η ΓΣ προετοιμάζουν και υλοποιούν ολιγομελείς θεματικές Επιτροπές.
Τις εκτελεστικές αρμοδιότητες ασκεί το Συμβούλιο στο οποίο, εκτός από τον Πρόεδρο της AIIC, συμμετέχουν ένας η περισσότεροι εκπρόσωποι από κάθε Περιφέρεια (Region) – ανάλογα με τον αριθμό των διερμηνέων που έχουν την επαγγελματική τους έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Η AIIC είναι οργανωμένη σε Περιφέρειες, κάθε μία από τις οποίες έχει το δικό της προϋπολογισμό και αναπτύσσει τις δικές της δράσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν μία Περιφέρεια. Κάθε Περιφέρεια έχει δικό της Προεδρείο και Γενική Συνέλευση.

Τι εξασφαλίζει η συνεργασία με διερμηνείς της AIIC;

 • Συνεργασία με πραγματικούς επαγγελματίες με πιστοποιημένη γνώση και πείρα.
 • ’ψογη επαγγελματική συμπεριφορά στις σχέσεις με πελάτες/συνέδρους.
 • Συμμόρφωση με τις επαγγελματικές και τεχνικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν ότι την ημέρα του συνεδρίου όλα θα λειτουργήσουν άψογα.
 • Εχεμύθεια, η οποία κατοχυρώνεται με τον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας που δεσμεύει όλα τα μέλη της AIIC.

Η πλειονότητα των Διεθνών Οργανισμών μεταξύ των οποίων ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αναγνωρίζουν την AIIC ως τον μοναδικό επίσημο συνομιλητή τους σε θέματα διερμηνείας.

 

design: pictus | development: istomedia